Partnerības programma

Partnerības programmas noteikumi

Par Partnerības programmas dalībnieku (turpmāk - Partneris) var kļūt ikviens EUROCASH1 klients (fiziska un juridiska persona), kuram ir aktīvs individuālā seifa nomas līgums.

Partneris saņem tikai viņam paredzētu Partnera kodu, kura lietošanas reižu skaits ir neierobežots un beztermiņa.

Par veiksmīgu* partnera koda kopīgošanu Partneris saņem 45 EUR atlaidi. Partnera atlaides tiek uzkrātas un tiek izmantotas viņa nākamā pasūtījuma laikā. Pasūtījuma brīdī neizmantotā atlaides summa tiek anulēta.

Partnera piesaistītais privātais vai juridiskais klients, kurš izmantoja Partnera sniegto partnera kodu, saņem atlaidi 45 EUR apmērā par veiksmīgu seifa nomas pasūtījumu ar termiņu vismaz uz 2 ( diviem) mēnešiem.

EUROCASH1 ir tiesības vienpusēji mainīt Partnerības programmas nosacījumus un pārtraukt programmu, publicējot šo informāciju vietnē vaults.eurocash1.lv.

Informācija par nosūtītajiem Partnera kodiem un uzkrātajām summām

Informācija par sekmīgu Partnera koda izmantošanu un uzkrātajām Partnera programmas summām klientam ir redzama, ieejot savā kontā seifunoma.lv vai sazinoties ar Vaults pārstāvi – e-pastā vaults@eurocash1.lv vai pa tālruni +37120118020.

Partnerības programmas kodu izplatīšana

Partnera kodu izplatīšanu drīkst izmantot tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem.

Klientu atbalsts

Informācija par Partnerības programmu tiek sniegta rakstot uz vaults@eurocash1.lv vai pa tālruni +37120112080 no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 8:00 -17:00.

*Pasūtījuma līgums ir parakstīts un apmaksa par pakalpojumu ir veikta.